News

Spich Edison Ellis retiro temporal – Speech Edison Ellis – tijdelijk ontslag

Sr. Presidente, koleganan, grifir, oyentenan na kas bon nochi.

 

Sr. Presidente, manera konosí mi a entregá mi karta di retiru temporal pa e periodo menshoná den lei. I si ta nesesario sr. Presidente, esaki por keda alargá pa un periodo menshoná mas manera deskribí den lei. 

 

Dia 23 di aprel 2019 sr. Presidente pa promé biaha mi a huramentá i mi a primintí pa kumpli i defendé nos leinan i pa representá e pueblo di Boneiru. Mi ta sumamente orguyoso ku mi por a haña e oportunidat akí sr. Presidente ku ta algu sagrado den mi konsepto. Hopi ta bisa ku mi no sa papia hopi den Konseho Insular  sr. Presidente, pero no ta papia hopi ta hasi bo popular. Ta traha huntu i kuestioná otro na un manera respetabel tambe ta konta sr. Presidente i esei sigur sigur mi ta para pe. 

 

Mi persona tambe ta pará pa transparensia sr. Presidente pero tambe pa integridat i papia e kosnan manera e mester ta. Mi ta lamentá sr. Presidente ku nèt den rekta final mi ta ripará un stankamentu den  i ta parse ku prosesonan ta keda kreá pa alargá desishonnan final di Konseho Insularsr. Presidente sin esaki ta nesesario i ta stroba pueblo di haña un mihó bienestar.

 

Mi ta kontentu ku tòg mi por a kontribuí na vários desishonnan importante na bienestar general di e pueblo sr. Presidente i mi ta spera ku pa e aña aki sènnan no keda drumi den lachi sr. Presidente pa motibu ku Konseho Insular no ta tuma un desishon na tempu. Mi ta spera ku mi kolega Vrolijk lo sigui vigilá e aspekto akí hopi di aserka pa asina nos por kontribuí mas ainda na e desaroyo di Boneiru. 

 

Mi no por keda sin menshoná sr. Presidente e temporada di krísis di Covid ku nos a pasa aden. E krísis akí a mustra bon kla sr. Presidente ku Boneiru ta hopi resiliente i a mara huntu pa kombatí esaki i tur hende a koperá bon ku otro sr. Presidente. Bo persona tabata e persona ku a liderá e pueblo boneriano i den mi konsepto bo persona a hasi un bon trabou i bo a duna e pueblo di Boneiru un sentido di union ku hopi tempu nos no a sinti aki na Boneiru sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente, hende ta proponé pero Dios ta disponé. Esei ta e kaso ku mi persona sr. Presidente ku mi tin ku dal un paso atras. Pero lo mi ta bèk mui pronto atrobe den e sala aki sr. Presidente. E trabou no a terminá ainda i tin masha hopi desaroyo positivo na kaminda i den nòmber di Dios mi ta spera ku mi ta bèk mui pronto pa asina duna un aporte positivo na e desaroyonan na kaminda. 

 

No ta keda nada otro sr. Presidente di gradisí sr. Vrolijk pa su disposishon pa tuma e batuta over pa asina mi por rekuperá mi forsa atrobe i pone esaki na disposishon di e adelanto di mi pueblo di Boneiru tan stimá. Mi kier a gradisí mi famia, e partido MPB, mi votadornan i sostenedornan i tur ku ta kere den e lucha pa hasi Boneiru mas mihó tur dia. Danki na bo persona sr. Presidente, mi koleganan den sala i grifir i no ta resta mi nada otro di bisa:

 

Pronto lo Mi lo ta bèk ku Dios su poder i ku bendishon di Señor. 

 

Danki sr. Presidente.

 

Edison Ellis

 

 

 

Voorzitter, collega’s, griffier, luisteraars thuis: Goede avond

 

Voorzitter, zoals bekend heb ik mijn brief met aanvraag van een tijdelijk ontslag voor de aangegeven periode volgens het reglement ingediend. En indien nodig kan deze periode verlengd worden zoals wettelijk is vastgesteld. 

 

Op 23 april 2019 heb ik voor de eerste keer de eed afgelegd als raadslid en ik heb indertijd beloofd mij te houden aan de wetten voor de vertegenwoordiging van de bevolking van Bonaire en deze te verdedigen. Ik ben zeer vereerd, voorzitter, deze gelegenheid te hebben gekregen, in mijn ogen een verheven eer. Velen zijn van mening dat ik niet veel het woord heb gevoerd in de Eilandsraad, voorzitter, maar niet het veelvuldig het woordvoeren maakt je een geliefd lid. Het gaat eerder om het samenwerken in het vragen stellen aan anderen op een respectvolle wijze. En daar heb ik zeker mijn steen aan bijgedragen, voorzitter.

 

Als persoon stond ik voor de duidelijkheid, voorzitter. Maar ook voor integriteit i het verwoorden van zaken zoals de vork in de steel zit. Ik vind het jammer dat het lijkt dat de gang van zaken in de raad, net nu in het laatste gedeelte van de zittingsperiode van de raad, processen gecreëerd worden om uiteindelijke besluiten van de raad uit te stellen. Deze gang van zaken is niet nodig en het staat in de weg van het bereiken van een beter bestaan voor het volk, voorzitter. 

 

Ik ben blij dat ik hebben kunnen bijdragen aan verschillende belangrijke besluiten ten goede van het welzijn van ons volk. Voorzitter, ik hoop dat voor dit jaar geen geld in de laden blijven liggen omdat de Eilandsraad niet op tijd besluiten heeft genomen. Ik hoop dat collega Vrolijk dit aspect goed in de gaten blijft houden zodat wij nog meer bij kunnen dragen aan de vooruitgang van Bonaire. 

 

Ik kan het niet laten om de crisisperiode van Covid te noemen die we hebben meegemaakt. Voorzitter, deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat Bonaire zeer veerkrachtig is en de handen in elkaar kan slaan om deze crisis aan te vechten en dat iedereen goed met elkaar heeft samengewerkt. Voorzitter uw persoon heeft hierbij de leiding gehad en naar mijn mening was u degene die een goed voorbeeld heeft neergezet en heeft u de bevolking het gevoel van eenheid gegeven dat wij al lang niet meer gevoeld hebben op Bonaire. 

 

Voorzitter, de mens maakt meestal plannen maar God beschikt in deze. Dit is het geval van mijn persoon ook zo geweest. Ik moet noodgedwongen een stap terugdoen. Maar ik zal spoedig weer aanwezig zijn in deze zaal.  Het werk is nog niet af en er zijn nog veel goede ontwikkelingen onderweg en in Gods naam hoop ik spoedig terug te keren om zodoende een bijdrage te geven aan de goede ontwikkelingen die voor de deur staan. 

 

Voorzitter, het rest mijn slechts nog dhr. Vrolijk te bedanken voor zijn bereidheid om de taak over te nemen zodat ik weer aan kan sterken en mijn energie te kunnen steken in de vooruitgang van mijn geliefde Bonaire. Ik wil bij deze mijn gezin, de MPB, mijn stemmers en mijn voorstanders en iedereen die in de strijd gelooft om Bonaire elke dag vooruit te laten gaan, bedanken. Mijn dank gaat ook uit naar uw persoon voorzitter, naar mijn collega’s in de zaal, naar de griffier en ik laat het maar hierbij. 

 

Spoedig zal ik er weer zijn, met Gods wil en met de zegen van de Here. 

 

Bedankt voorzitter.

 

Edison Ellis


Share this page to TelegramShare this page to Telegram