News

Recent was de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, dhr Manuel, aanwezig bij het deponeren van de aktes van ratificatie namens Curaçao

Carlson Manuel Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Recent was de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, dhr Manuel, aanwezig bij het deponeren van de aktes van ratificatie namens Curaçao inzake twee verdragen: IPR 16 (Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken; ’s-Gravenhage, 01-02-1971) en IPR 17 (Aanvullend Protocol bij het Haagse Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken; ’s-Gravenhage, 01-02-1971).

Share this page to TelegramShare this page to Telegram