News

Prestaties hospitality en toeristensector juli 2022

Prestaties hospitality en toeristensector juli 2022

Bezettingen blijven toenemen

 

Willemstad, 23 augustus 2022 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de prestaties van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gecombineerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

 

CASHA presenteert de bezettingscijfers van juli 2022

Tijdens de vakantieperiode hadden de leden van CASHA het weer druk met bijna geen annuleringen. Het bezetting percentage van de maand juli voor de accommodaties is was in juli 64%. Beter dus dan vorige maand. Ook de autoverhuurbedrijven deden het weer super met een bezettingspercentage van 66%. Het is dus duidelijk dat het aantal bezoekers weer groeit op Curaçao. Volgens de deelnemers was de belangrijkste reden van annulering in juli de prijs van de vliegtuigtickets.  Bovendien zorgde het mooie weer in Europa voor minder last-minute boekingen. Mensen besloten om in eigen land op vakantie te gaan. De duikscholen hebben het in de maand juli ook beter gedaan, met maar liefst 69% bezetting. Wel geven zij aan last te hebben van illegale duikscholen. Dat mensen het maar goedkoop willen en niet beseffen dat goedkoop wel eens gevaarlijk kan zijn in de duikwereld. Naast het duiken willen toeristen ook wel eens wat anders doen, zoals een jeep tour of een museum bezoeken. CASHA leden attracties scoorden in de maand juli dan ook 44% bezetting.

 

CHATA presenteert de bezettingscijfers van juli 2022

Ook voor de CHATA leden was juli een positieve maand als het gaat om hotelbezetting. In juli 2022 hadden de grotere hotels van Curaçao een gemiddelde bezetting van 73,7%.  Vergeleken met het jaar daarvoor (72,5%) is dit een toename van 1,7%. En als we de hotelbezetting van juli 2019 (67,6%) bekijken, is dit ook 9% meer. De average daily rate (gemiddelde dagtarief) bedroeg in juli 2022 $195,38. Vergeleken met dezelfde maand van 2021 is dit een toename van 27,8% en vergeleken met 2019 is dit een toename van 33,9%. Voor wat betreft de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is er ook sprake van een stijging. Van $110,75 in 2021, naar $143,92 in 2022. Dit is een toename van 29,9%. Vergeleken met 2019 (vóór COVID) is dit ook een toename van 46%. Het herstel van de maand juli t.o.v. 2019 bedroeg 109%. Totaal voor 2022 tot op heden betekent dit dat Curaçao een herstel heeft doorgemaakt van ruim 96% vergeleken met dezelfde periode in 2019, terwijl het herstel van dezelfde periode in 2021 vergeleken met 2019 uitkwam op maar 48,2%. In onderstaande tabel zijn de cijfers STR te zien:

 

Juli 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 73,7% 72,5% +1,7% 67,60% +9%
ADR $195,38 $152,85 +27,8% $145,95 +33,9%
RevPAR $143,92 $110,75 29,9% $98,62 +46%

 

*Bron: STR. Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie. Totaal hebben 12 hotels aan STR gerapporteerd voor de maand juli. Dit betekent een vertegenwoordiging van 2321 kamers oftewel 48,4% van het totaal aantal rapporterende kamers van de grotere hotels.

 

Het herstel van de hospitality en toerisme sector blijft doorzetten en meer toeristen dan voor de pandemie bezoeken ons eiland, waarmee de vooruitzichten positief zijn. Ook al beïnvloeden onzekerheden vanwege de stijgende prijzen en de oorlog in Ukraine de toekomst wereldwijd, CHATA en CASHA leden blijven voorzichtig optimistisch over de toekomst van de sector en de resterende maanden van 2022. Structurele verbeteringen zijn echter nodig voor een duurzame groei van de sterk herstellende toerismesector van ons eiland. Meer vluchten, meer diversificatie in de markten die wij aantrekken en gedegen productontwikkeling, zijn daarbij dé drie aandachtspunten voor duurzame ontwikkeling.

 


 

Hospitality & Tourism performance July 2022

Occupancies continue to increase

 

 

Willemstad, 23 August 2022 – The CHATA & CASHA associations jointly publish figures on a monthly basis regarding the performance of hotels, alternative accommodations, car rentals and dive schools. In doing so, both associations aim to create a balanced overview of Curaçao’s tourism & hospitality sector’s performance and recovery.

 

CASHA presents occupancy figures for July 2022

CASHA-members were booked and busy during the summer holidays with almost no cancelations. The average occupancy for the month of July for alternative accommodations was 64%, which is better than the month before. Car rentals also performed very good with an average occupancy of 66%. It is clear that the number of visitors to Curaçao is increasing. According to reporting members the most important reason for cancelations in the month of July was the high airfares. Additionally, the beautiful weather in Europe also lead to less last-minute bookings, as people chose to vacation in their own country. Dive schools also performed better in the month of July, with an average occupancy of 69%. Unfortunately, it also has to be reported that illegal dive school operations are growing fast. People choose for cheaper dives, however, are not aware of the danger and risks this brings, especially in the dive industry. Next to diving, tourists are also interested in other activities, such as jeep tours or museums. The attraction members reported an occupancy of 44%.

 

CHATA presents occupancy figures for July 2022

Also, for CHATA members was July a very positive month in terms of hotel occupancy. In July 2022 the larger hotels on Curaçao had an average occupancy rate of 73,7%. Compared to the year before (72,5%) this is an increase of 1,7%. Taking the pre-COVID occupancy data into consideration (June 2019: 67,6%), this is even an increase of 9%. The average daily rate increased with 27,8% compared to 2021, to $195,38. Compared to July 2019, this amounts to an increase of 33,9%. As for the revenue per available room, numbers also indicate an increase of 29,9% compared to 2021. From $110,75 in 2021 to $1143,92 in 2022. Compared to pre-COVID data, the revenue per available room also increased with 46%. The recovery for July compared to 2019 was 109%. The total year to date recovery for Curaçao for 2022 compared to 2019 is 96%, while the YTD recovery for 2021 vs. 2019 was 48,2%.

The table below summarizes the STR data:

 

July 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 73,7% 72,5% +1,7% 67,60% +9%
ADR $195,38 $152,85 +27,8% $145,95 +33,9%
RevPAR $143,92 $110,75 29,9% $98,62 +46%

*Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

*STR Data is based on a sample of 12 reporting properties and represents 2321 rooms, which is 48,4% of the total reporting rooms in Curaçao.

 

The hospitality and tourism sector recovery continues and considering the increasing tourist arrivals the perspectives remain positive. Although external influences of rising prices and the war in Ukraine continue to influence the future sentiment worldwide, CHATA and CASHA members therefore remain cautiously optimistic about the future of the sector and the last months of 2022. Structural improvements are necessary to make the growth of the strong recovering tourism sector on our island sustainable; where increased airlift, more diversification in markets and product development are the three focus areas.

Share this page to TelegramShare this page to Telegram