News

Prestaties hospitality en toeristensector augustus 2022 / Hospitality & Tourism performance August 2022

Prestaties hospitality en toeristensector augustus 2022

Bezetting houdt aan

 

Willemstad, 22 september 2022 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de resultaten van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gecombineerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

 

CASHA presenteert de bezettingscijfers van augustus 2022

Augustus was een goede maand voor de meeste leden van CASHA. De accommodaties noteerden een gemiddelde bezetting van 68%. Dit is een groei van 4% tegenover juli en eveneens tegenover augustus 2021. Helaas delen enkele leden niet in deze mooie cijfers, ze haalden cijfers van minder dan 40%. De leden geven aan dat toeristen de ticketprijzen te hoog vinden en daardoor niet boeken. Ook de onrust die wordt veroorzaakt door geannuleerde vluchten, of last-minute aangepaste vluchttijden helpen niet mee om mensen een ticket te laten boeken. Toch betekent dit niet dat er veel annuleringen waren, dit was in de maand augustus voor de accommodaties namelijk slechts 1.8%. Ook de autoverhuur deed het super. Waar het totale cijfer vorige maand nog 66% was, was het in augustus 80%. En ook de duikscholen kunnen terugkijken op een goede maand augustus. Ze hadden een totaal omzetcijfer van 75%. Wel hebben ze veel last van illegale duikscholen. Deze bieden goedkopere duiken aan en voldoen niet aan de minimale veiligheidseisen. De attracties deden het ook heel goed in augustus, met een omzet percentage van 67%. De leden kijken uit naar een positieve winter. De hoge gas-en elektriciteitsprijzen in Europa zorgen ervoor dat velen de koude winter in Europa gaan ontvluchten.

 

CHATA presenteert de bezettingscijfers van augustus 2022

Ook voor de CHATA leden was augustus een positieve maand als het gaat om hotelbezetting. In augustus 2022 hadden de grotere hotels van Curaçao een gemiddelde bezetting van 71,1%.  Vergeleken met het jaar daarvoor ,71,3%, is dat maar 0,3% minder. Vergeleken met de hotelbezetting van augustus 2019 ,74,9%, is dit 5,1% minder. De average daily rate (het gemiddelde dagtarief) bedroeg in augustus 2022 $205,81. Vergeleken met dezelfde maand van 2021 is dit een toename van 17,1% en vergeleken met 2019 is dit een toename van 32,3%. Ook de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is toegenomen. In Augustus 2022 bedroeg dit US$146,31 vergeleken met dezeldfe maand in 2021 US$125,30 wat een groei van 16.8% aangeeft. Ook is de RevPAR vergeleken met Augustus 2019 met maar liefst 25.5% gegroeid. Het herstel van de maand augustus t.o.v. 2019 bedroeg 95%. Totaal voor 2022 tot op heden betekent dit dat de hotel sector een herstel heeft doorgemaakt van ruim 96% vergeleken met dezelfde periode in 2019, terwijl het herstel van dezelfde periode in 2021 vergeleken met 2019 uitkwam op maar 54%. In onderstaande tabel zijn de cijfers STR te zien:

Aug. 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 71,1% 71,3% -0,3% 74,9% -5,1%
ADR $205,81 $175,72 +17,1% $155,55 +32,3%
RevPAR $146,31 $125,30 +16,8% $116,56 25,5+%

 

*Bron: STR. Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie. Totaal hebben 12 hotels aan STR gerapporteerd voor de maand augustus. Dit betekent een vertegenwoordiging van 2319 kamers oftewel 48,4% van het totaal aantal rapporterende kamers van de grotere hotels.

 

Het herstel van de hospitality en toerisme sector blijft doorzetten en meer toeristen dan voor de pandemie bezoeken ons eiland, waarmee de vooruitzichten positief zijn. Ook al beïnvloeden onzekerheden vanwege de stijgende prijzen en de oorlog in Ukraine de toekomst wereldwijd, CHATA en CASHA leden blijven voorzichtig optimistisch over de toekomst van de sector en de resterende maanden van 2022.

 


 

Hospitality & Tourism performance August 2022

Occupancy levels remain stable

 

Willemstad, 22 September 2022 – CHATA & CASHA publish monthly results of hotel, alternative accommodations, car rentals and dive school results through which the associations present a balanced overview of Curaçao’s tourism & hospitality sector’s performance and recovery.

 

CASHA presents occupancy figures for August 2022

August was a positive month for CASHA members. The accommodations reported an average occupancy of 68%; an increase of 4% compared to July and August of 2021. Unfortunately, some members did not reach these occupancy numbers, as they reported occupancies below 40%. Members shared that tourists are not booking due to high air fares. In addition, the disruption caused by flight cancelations and last-minute changes in flight schedules do not contribute to an increase in bookings. Despite these factors, cancellations accounted for a mere 1.8%. Car rentals performed well in August with an 80% occupancy as do the Dive schools, claiming a 75% occupancy rate. Illegal dive schools are still causing much hinder, offering cheaper dives and non-compliance with minimum safety standards. CASHA members offering activities performed well in August and reported an occupancy rate of 67%. The outlook for winter 2022/23 is positive for CASHA members, as the anticipation is that Europeans will escape the high gas and electricity prizes.

 

CHATA presents occupancy figures for August 2022

August was a positive month for CHATA members. The larger hotels had an average occupancy rate of 71,1%, which compared to August 2021 (71,3%) decreased by -0,3%. However, the comparison with August 2019 which had an occupancy rate of 74.9% indicates a decrease of -5.1%. The August average daily rate increased with +17,1% compared to 2021, to $205,81 and compared to August 2019 the ADR increased by +32.3%. In addition, revenue per available room (RevPAR), numbers indicate an increase of +16,8% compared to 2021; from $125,30 in 2021 to $146,31 in 2022, and compared to August 2019, the revenue per available room also increased by +25,5%. The recovery for August compared to 2019 was 95%. The total year to date recovery of the sector for 2022 compared to 2019 is 96%, while the YTD recovery for 2021 vs. 2019 was 54%.

The table below summarizes the STR data:

Aug. 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 71,1% 71,3% -0,3% 74,9% -5,1%
ADR $205,81 $175,72 +17,1% $155,55 +32,3%
RevPAR $146,31 $125,30 +16,8% $116,56 25,5+%

 

*Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

*STR Data is based on a sample of 12 reporting properties and represents 2321 rooms, which is 48,4% of the total reporting rooms in Curaçao.

 

 

The hospitality and tourism sector recovery continues on a positive trend through the arrival of visitors. However, external influences of rising prices and the war in Ukraine continue to influence the future worldwide outlook, causing CHATA and CASHA to remain cautiously optimistic about the future of the sector and the remaining months of 2022.


Share this page to TelegramShare this page to Telegram