News

ORV ku bishita di trabou na Wardakosta

ORV ku bishita di trabou na Wardakosta
Djarason 31 di ougùstùs funshonarionan di ORV a hasi un bishita di trabou na Wardakosta su punto di sosten na Kòrsou. E bishita tabata den kuadro di e opleiding ‘Senior Bemanningslid’ i mèntor di Wardakosta Kòrsou. E tim di ORV ku a hasi e bishitá ta sra. Georelle Douglas di departamentu (Onderwijs Advies & Ontwikkeling), inspektor Djener Jansen hefe interino di Initiële Opleidingen, dosente di mentor ‘Beroeps Praktijk Vorming’ sra. Sonaida Hanson, i dosente senior Arlene Fraai.
Sr. Ramesh George, hefe di punto di sosten di Wardakosta na Kòrsou a duna un splikashon di e trabou di ‘Senior Bemanningslid’. Tambe George a splika e parti di kontròl i vigilansha riba laman i den sierto kaso riba tera, kaminda Wardakosta ta traha konhuntamente ku otro partnernan den e kadena hudisial.
E funshonarionan di ORV a hasi un rekorido na e instalashon di Wardakosta pa asina por haña un bista pa por desaroyá e opleiding di sierto funshonanan i tambe e kurso pa mèntoren.
Durante e bishita e funshonarionan a subi e boto di patruya ‘Metal Shark’ pa asina haña mas bista riba e trabou riba laman ora ta trata di vigilá, kontrol i persiguí sospechosonan den awanan teritorial na Kòrsou.
Huntu ku Wardakosta di Korsou, ORV lo desaroyá e opleidingnan i kurso di mentoren.