News

Minister Maduro van Financiën dient Ontwerp-Begroting Land Aruba 2023 tijdig in bij de Staten van Aruba

Na 15 jaar voldoet men weer aan de vereisten van de Staatsregeling van Aruba

Minister Maduro van Financiën dient Ontwerp-Begroting Land Aruba 2023 tijdig in bij de Staten van Aruba

 

Op 1 september 2022 heeft Minister van Financiën Maduro in het bijzijn van dhr. Derrick Werleman Directeur Financiën en mw. Jo Ann Kock Hoofd Begrotingszaken, de Ontwerp-Begroting van Land Aruba voor het jaar 2023 ingediend bij de Staten van Aruba. De begroting is zowel digitaal als in hardcopy aangereikt aan de Voorzitter van de Staten dhr. Edgar Vrolijk en aan de Griffier van de Staten dhr. Herman Hek. Het is voor het eerst in 15 jaar tijd dat de Ontwerp-Begroting van Land Aruba tijdig wordt ingediend conform artikel V.12 van de Staatsregeling. 

Minister Maduro is dankbaar aan iedereen die zich heeft ingezet om deze mijlpaal te bereiken en is vooral erkentelijk aan de hele team van Directie Financiën die zich extra inzet voor het op orde brengen van Landsfinanciën.

 


Share this page to TelegramShare this page to Telegram