News

Minister Maduro van Financiën: Aruba werkt aan een nieuwe Financieel Economisch Memorandum

Deze week vond een vergadering plaats tussen Minister President Wever-Croes en Minister van Financiën Maduro met als doel om een nieuwe Financieel Economisch Memorandum (FEM) voor Aruba te laten opstellen. Een dergelijk document is aan het begin van de eerste regeringsperiode van Kabinet Wever-Croes al opgesteld, en diende toen als basis voor de financiële normen thans ingebed in het Protocol tussen Nederland en Aruba van november 2018. Aruba heeft zich gehouden aan deze financiële normen en aan het eind van 2019 was een kleine overschot in Landsbegroting geboekt. De COVID19 pandemie bracht echter een verschillende financiële panorama met zich. Welliswaar is er een sterke groei van de Arubaanse economie waarneembaar, maar de economische baten voor het Landskas zijn nog niet geboekt op het niveau van pre corona jaar 2019. Bovendien is Landsfinanciën verder verzwakt door de 918 miljoen tellende coronaleningen die Aruba met Nederland moest afsluiten ter behoud van de Arubaanse economie, die voor een derde deel was weggeëbd door de gevolgen van de coronamaatregelen.

Deze nieuwe financiële en economische realiteit, maakt het noodzakelijk dat Aruba op korte termijn een nieuwe FEM opstelt waarin de staat van de Arubaanse economie na de pandemie wordt beschreven, en een nieuwe financiële pad wordt aangemaakt rekeninghoudend met, onder andere, de afspraken met Nederland opgenomen in het Landspakket.

Het zijn de voornemens van beide ministers om een nieuwe FEM zo spoedig mogelijk te laten opstellen.