News

Minister Javier Silvania Frekuensia di hisa shushi di kurá i shushi gròf den bario 2x pa luna

Minister Javier Silvania

Frekuensia di hisa shushi di kurá i shushi gròf den bario 2x pa luna
Lo dòbel e frekuensia di hisa shushi di kurá i shushi gròf den bario, esta di 1 bia pa 2 bia pa luna; Ta trata akí di kondishon 5. Segun GMN Selikor a kumpli ku esaki? Si ta asina, por demostrá esaki ku dokumento? Si esei no ta e kaso, por duna motibu?
Kontesta GMN: Selikor a traha skema di piki shushi di yüli te ku sèptèmber i a manda esaki komo anekso pa GMN. Durante bishita di GMN na Selikor e kompania lo a entregá diferente dokumento komo prueba.
Remarke FIN:
E skemanan di piki shushi ta simplemente intenshonshonnan/planifikashonnan i no ta mustra realmente e servisionan ku Selikor a ehersé. Ministerio di GMN ta bisa den su karta di 26 di novèmber pasá ku a manda dos dokumento komo prueba den anekso. Sinembargo ministerio di Finansa no a risibí esakinan (ni despues ku a bolbe puntra pa esaki). Ministerio di GMN tin ku kontrolá e trabounan berdadero ku Selikor ehersé. Por pensa riba chekeonan na boka di trabou, di manera ku ta kontrolá na mes momentu i no despues. Esaki ta pone ku kòntròl ta bira mas efisiente i efektivo. Tambe ministerio di GMN por envolví komunidat pa hasi e kòntròl mas efisiente i efektivo (pa e forma di traha ta referí na e parti di “ limpiesa intensivo di 20 bario”).

Share this page to TelegramShare this page to Telegram