News

LOFO weer van start op Curaçao en Bonaire

LOFO weer van start op Curaçao en Bonaire

De Algemene Faculteit van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez is verheugd om ook dit jaar weer te kunnen starten met een nieuw cohort van de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO). Deze lerarenopleiding leidt studenten op tot Bachelor of Foundation Based Education en is vanaf het collegejaar 2006-2007 operationeel op Curaçao en op Bonaire. Op Bonaire wordt de opleiding inmiddels in blended vorm aangeboden, wat betekent dat de lessen deels via internet worden verzorgd en deels in de dependance van de UoC op Bonaire plaatsvinden.

In de loop van 2008 werd, als resultaat van een fusie met de Akademia Pedagógiko Kòrsou, het opleidingsteam van de Algemene Faculteit versterkt met ervaren lerarenopleiders van dit voormalige opleidingsinstituut. Het opleidingsteam van de LOFO is er de afgelopen jaren in geslaagd om een groot aantal startbekwame leraren funderend onderwijs af te leveren. 

De afgestudeerden vinden niet alleen op Curaçao en Bonaire naar tevredenheid hun weg binnen het onderwijs, maar ook in Nederland. Sommige afgestudeerden kiezen voor een vervolgstudie, lokaal of in het buitenland. Bij de LOFO wordt constant gewerkt aan verbetering en vernieuwing van de opleiding. Dit zorgt voor eigentijdse scholing en werkt de versoepeling van aansluiting elders in de hand. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat er jaarlijks uitwisseling plaatsvindt met de universiteit van Artevelde in België. Studenten uit Nederland kiezen er ook voor om een halfjaarlijkse minor bij de LOFO te volgen.

De Lerarenopleiding Funderend Onderwijs doorstaat om de zes jaar de toets van de accreditatie-instelling NVAO (=Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie). Met het positieve resultaat en de adviezen van twee eerdere visitaties door de NVAO op beide locaties, zowel op Curaçao als Bonaire als vertrekpunt, werd de afgelopen jaren steeds gewerkt aan een verdere uitbouw van de opleiding. Hierbij is er steeds oog voor nationale en internationale ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs op meerdere gebieden en op verschillende niveaus. In het kader van uitbreiding van opleidingsaanbod werd eerder een vervolgstudie aangeboden in de vorm van een masteropleiding Special Educational Needs (SEN) gericht op werkzaamheden in het speciaal onderwijs. 

Nog een voorbeeld van uitbouwactiviteiten is de samenwerking en expertisedeling in het partnerschap Kibrahacha. Kibrahacha, is een partnerschapsproject dat staat voor samen opleiden in het Caribisch gebied. De opleidingsinstituten van Curaçao en Aruba die in het partnerschap zitten zijn de University of Curaçao samen met de Instituto Pedagogico Arubano en de University of Aruba. Het overkoepelende doel van Kibrahacha is: ‘samen de beste leraar op de beste plek opleiden’.

De LOFO mocht steeds in goede samenwerking met het lokale onderwijswerkveld op Curaçao en Bonaire positieve feedback en suggesties ontvangen om de opleiding te optimaliseren. Deze optimalisering komt niet alleen de LOFO, het werkveld, de schoolbesturen en de beleidsmakers ten goede, maar zeker ook de leerlingen van het funderend en primair onderwijs, die door het volgen van kwalitatief goed onderwijs, niet alleen aan hun eigen toekomst werken, maar ook aan de toekomst van de gemeenschappen van Curaçao en Bonaire.

 


Share this page to TelegramShare this page to Telegram