News

Kamer vergadert weer na zomerreces

Kamer vergadert weer na zomerreces

5 september 2022

De Tweede Kamer komt op dinsdag 6 september bijeen voor de eerste plenaire vergadering na het zomerreces. De vergadering start om 14.00 uur met het vragenuur. Alle vergaderingen zijn live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Vragenuur en beëdiging

Traditiegetrouw begint de vergadering met het vragenuur. Hierna vindt de beëdiging plaats van Simone Richardson. Het VVD-Kamerlid vervangt tijdelijk Ockje Tellegen. VVD’er Martijn Grevink wordt per 6 september vast Kamerlid. Hij vult de vacature op die is vrijgekomen met het vertrek van Daan de Neef. Grevink is al eerder beëdigd.

Regeling van werkzaamheden

Aansluitend aan de beëdiging is er een regeling van werkzaamheden. Tijdens de regeling stelt de Kamer haar agenda voor de komende week vast. Ook in commissieverband staat er weer een aantal debatten op de agenda.

Zomerreces

Ook tijdens het zomerreces werd er vergaderd. Op 23 augustus was er een plenair debat over de uitspraken van vice-premier Wopke Hoekstra over de stikstofafspraken en over de koopkracht. De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen hervatte tijdens de laatste week van het reces de openbare verhoren.

Tijdelijke huisvesting

Het is deze week precies een jaar geleden dat de Tweede Kamer voor het eerst vergaderde in de tijdelijke huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg 67. De verhuizing was noodzakelijk omdat het Binnenhof gerenoveerd wordt. Na de renovatie keert de Kamer terug naar op haar oude plek op het Binnenhof.

Share this page to TelegramShare this page to Telegram