News

Interparlementair Koninkrijksoverleg in Den Haag

Interparlementair Koninkrijksoverleg in Den Haag

23 september 2022

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) vindt van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 september plaats in Den Haag. Delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergaderen met de Staten-Generaal onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Mariëlle Paul (VVD)

Het overheidsgebouw op Sint Maarten.

Het IPKO vindt ieder half jaar plaats en is bedoeld als instrument voor directe communicatie en persoonlijke ontmoetingen tussen de leden van de parlementen van de vier landen in het Koninkrijk: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. De gemaakte afspraken worden na de bijeenkomsten ter reactie voorgelegd aan het kabinet. In januari vindt het overleg in één van de Caribische landen plaats, in juni wordt het door de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag georganiseerd. Door de coronacrisis zijn een aantal bijeenkomsten online gehouden in 2020 en 2021, en is de bijeenkomst van afgelopen januari op Sint Maarten verplaatst naar mei.

Agenda

De  delegaties spreken over onderwerpen die de landen gezamenlijk aangaan. Op de agenda staan onder andere het ongevraagde advies van de Raad van State van het Koninkrijk, diverse verdragen en kolonialisme en slavernijverleden. Het overleg start op dinsdag 27 september met een openingsbijeenkomst in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. In de middag wordt de vergadering voortgezet in de Tweede Kamer. Ook de bijeenkomsten woensdag zijn in de Tweede Kamer. Donderdag legt het IPKO werkbezoeken af aan de Floriade en de Boerderij van de toekomst (WUR) . Het interparlementair overleg eindigt op vrijdag 30 september in de Tweede Kamer met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie.

Share this page to TelegramShare this page to Telegram