News

Hoe staat de rechtsstaat ervoor?

19 januari 2023

Hoe functioneert de Nederlandse rechtsstaat? Hierover discussieert de Tweede Kamer op donderdag 19 januari vanaf 10.30 uur met de minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot tijdens het debat Staat van de rechtsstaat.

De Staat van de rechtsstaat is een beleidsdebat dat in beginsel ieder jaar wordt gevoerd. Het richt zich op de voor Binnenlandse Zaken relevante aspecten van de rechtsstaat, zoals de grondwet, grondrechten en mensenrechten, inrichting van de constitutie, verhoudingen tussen de staatsmachten, democratie, integriteit, transparantie, ambtelijke dienstverlening en de verhoudingen tussen overheid en burger.

Jaarverslagen ombudsmannen

Op de agenda staan deze keer onder andere de jaarverslagen 2021 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Deze houden de overheid een spiegel voor vanuit het burgerperspectief, schrijft minister Hanke Bruins Slot in een eerdere reactie op deze jaarverslagen. Te vaak blijkt de overheid niet in staat om burgers op een adequate manier te helpen. De reflex is dan vaak om meer maatwerk te bieden. Maar maatwerk is volgens de ombudsmannen geen oplossing voor slecht beleid, schrijven zij in hun verslagen.

Jubileum Grondwet

Dit jaar bestaat de Grondwet van 1848 175 jaar en is het 40 jaar na de algemene herziening in 1983. Kamer en minister spreken over een viering van dit jubileum in juni.

Share this page to TelegramShare this page to Telegram