News

HOBEN TA KEDA KU HOPI SLA INTERNO DESPUES DI BRINGAMENTU NA SKOL

Na Marnix a surgi un deskushon entre algun alumno ku a termina ďn un deskushon i asta bringamentu, pa basta tempu kaba polis ta adverti tokante e situashon alarmante ku tin na skolnan. Na diferente okashon mayor ta bringa ku mucha of mucha ta bringa ku mayor i tambe mucha ta bringabkontra mucha of grupo di mucha. Kuerpo polisial a adverti ku e oo bai aktua ku man duru kontra esaki. E hoben aki ta parse di a risibi hopi sla na kabes i diferente otro parti di kurpa. E golpinan tabata asina fuerte ku e alumno mester a bai dokter despues pa tratamemtu. Ta hopi interesante pa sa kiko skol ta bai hasi ku e situashon nan aki. Kua medida disiplinario lo bai tuma ku esunan ku ta hasi nan mes kulpabel pa e aktonan aki. Bringamentu ya kaba ta un akto kastigabel pio ahinda ora tin mas ku un mucha ta bati un otro mucha.

 

 

Share this page to TelegramShare this page to Telegram