News

GOUVERNEUR ONTVANGT RAAD VAN ADVIES

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT

 

GOUVERNEUR ONTVANGT RAAD VAN ADVIES

GEPLAATST OP 30 11 2022

WILLEMSTAD – Op dinsdag  29 november heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Advies van Curaçao uitgenodigd voor een lunch op Fort Amsterdam. De Gouverneur onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad. Tijdens deze lunch is van gedachten gewisseld over actuele zaken van wetgeving en bestuur.

De kerntaak van de Raad van Advies is dan ook het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – over onder meer ontwerpen van landsverordeningen die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die zij voornemens is vast te stellen. Daarnaast adviseert de Raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen. Naast de adviezen van de Raad staat ook andere algemene informatie betreffende de Raad op zijn website: www.raadvanadvies.cw

Op de foto: Dhr. H. van der Woude, dhr. J. Sybesma, mevr. C. Taylor, de Gouverneur van Curacao H.E. Lucille George-Wout, dhr. M. Willem, mevr. L. Dindial (ondervoorzitter), dhr. W. Flocker en mevr. C. Raphaela.

 

Share this page to TelegramShare this page to Telegram