News

Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van SCN

Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van SCN

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als 103e
lid toegelaten van de Superior
Courts Network (SCN). De SCN is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit netwerk bestaat momenteel,
met het Gemeenschappelijk Hof, uit 103 rechtbanken uit 45 verschillende landen. Het doel
van de SCN is om te zorgen voor een doeltreffende uitwisseling van informatie tussen de
hoogste nationale rechterlijke instanties en het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens. Namens het Gemeenschappelijk Hof fungeert rechter mr. S. Carmelia als de liaison
in de SCN.


Share this page to TelegramShare this page to Telegram