News

DRIEDAAGSE CURSUS BESTUURSRECHT VOOR AMBTENAREN

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT

 

DRIEDAAGSE CURSUS BESTUURSRECHT VOOR AMBTENAREN

GEPLAATST OP 01 12 2022

Willemstad – Gedegen overheidsbesluiten, hoe komen die tot stand? Een driedaagse cursus Bestuursrecht is, via het Juridisch Platform, een initiatief van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, in samenwerking met HRO en het Caribbean Center for Legislation, aangeboden aan 85 ambtenaren.

Tijdens de cursus die op 21, 22 en 24 november 2022 plaatsvond, werden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, mandaat, handhaving en de belangrijkste begrippen zoals bestuursorgaan, beschikking en belanghebbende door de heer prof. mr. S. Zijlstra behandeld. Ook de rechtspraktijk van Curaçao en de regio werd door bestuursrechter, mr. drs. S. Lanshage, levendig in beeld gebracht. Aan de hand van vragen uit de dagelijkse praktijk werden de verschillende procedures en voorschriften uit de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) besproken. Inzichten zijn meegegeven om nog meer burgervriendelijk de samenleving ten dienste te staan.

De cursus was bedoeld voor juristen en (beleids)medewerkers bij overheidsorganisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden met de Lar te maken hebben en bestuursorganen van juridisch advies moeten voorzien.

Het Juridisch Platform Curaçao heeft een netwerkfunctie om de samenwerking tussen ministeries te verstevigen en biedt ambtenaren de gelegenheid informatie en kennis op het gebied van juridische aangelegenheden uit te wisselen/te vergaren. Met als doel de juridische kwaliteit van overheidsproducten te verbeteren.

 

Share this page to TelegramShare this page to Telegram