News

Drie tijdelijke Kamerleden beëdigd

23 augustus 2022

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op dinsdag 23 augustus drie Kamerleden beëdigd die tijdelijk een collega vervangen. Chris Simons en Martijn Grevink zijn toegetreden tot de VVD-fractie, Ralf Dekker vervangt een Kamerlid van de FVD-fractie.

Ralf Dekker, Martijn Grevink en Chris Simons (van links naar rechts) treden toe tot de Kamer.

Chris Simons vervangt Bente Becker, die met zwangerschapsverlof is. Zij keert op 28 november terug in de Tweede Kamer. Martijn Grevink vervangt Ockje Tellegen, die met ziekteverlof is. Zijn Kamerlidmaatschap eindigt op 27 oktober. Ralf Dekker vervangt Simone Kerseboom, zij is met zwangerschapsverlof en keert op 6 december terug.

Eerdere vervanging

Simons verving eerder dit jaar een collega. Hij was eerder gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Middelburg. Grevink is beleidsadviseur bij de Europese Commissie in Brussel. Dekker is voormalig topman bij de Rabobank.

Terug van verlof

CDA-Kamerlid Anne Kuik is sinds dinsdag 23 augustus 2022 weer lid van de Tweede Kamer, zij keert terug van zwangerschapsverlof. Evert Jan Slootweg heeft haar vervangen.

 

 

Share this page to TelegramShare this page to Telegram