News

DOKUMENTO FIRMA TA APUNTA 3 PUNTO IMPORANTE PA KRESEMENTU  EKONOMIKO DI E ISLANAN

Kámaranan di Komersio di Islanan Hulandes a reuní na Kòrsou

 

DOKUMENTO FIRMA TA APUNTA 3 PUNTO IMPORANTE PA KRESEMENTU  EKONOMIKO DI E ISLANAN

 

Willemstad—Siman pasa miembronan di Association of Dutch Caribbean Chamber of Commerce (DCCC), a reuní na Kòrsou pa diskutí vários tema tokante ekonomia di e islanan hulandes I a interkambiá ideanan pa sirbi nan miembronan mihó. DCCC ta un asosashon di Kámara di Komersio I industria di Aruba, Kòrsou, Boneiru, St.Maarten Saba I St. Eustatius representando mas ku 65.000 kompania.

E reunion di un dia a inkluí diskushon riba e “landspakket”, relashon ku Venezuela, reglanan nobo pa kompanianan registrá I mas importante ainda maneranan pa mehora konekshon ekonómiko entre e islanan.

Despues di e deliberashonnan I kambio di idea, miembronan di DCCC a firma un dokumento ku 3 punto ku nan a bai di akuerdo kuné ku ta masha importante pa e ekonomianan di e islanan.

 

  1. Ku e Kámara di Komersionan ta yuda ku implementashon di e landspakket pa subi e resistensia di e economianan di Aruba, Kòrsou I St.Maarten. Tambe e 3 paisnan den Karibe Hulandes ta haña ku ta esensial ku e reforma di sistema di impuesto, sosial, ekonómiko i merkado laboral ta yuda pa un mehorashon sostenibel. E dokumento ku a wòrdu firma tambe ta bisa ku ta fundamental ku e landspakket tin un enfoke holistiko I integral i ku e envolvimentu na ora di e stakeholdersnan ta importante. Banda di esei ta enfatisá ku pa krese e transparensia di e reformanan, e rekomendashonnan mester wòrdu hasi públiko

 

  1. Pa habri frontera ku Venezuela mas pronto posibel na interes di nos komunidatnan I pa promové I fasilitá komersio

 

  1. Pa stimulá I promové komersio entre e islanan den Reino na un manera mas finansieramente efektivo I bin ku un konektividat ku ta pagabel entre e islanan.

 

 

E dokumento tabata firma pa Sra. M. Kock, Presidente di Kámara di Komersio I industria di Aruba,  Sr. H. Groot, presidente di Kámara di Komersio I industria di Boneiru, Sr. H. Van Xanten Presidente di Kámara di Komersio I industria di Saba I St. Eustatius, Srta. J. Carty, Presidente di Kámara di Komersio I industria di St. Maarten I Sr. W. Jonckheer, Presidente di Kámara di Komersio I industria di Kòrsou.

 


 

Willemstad—Vorige week zijn de leden van de Vereniging van de ”Dutch Caribbean Chambers of Commerce” (DCCC) op Curaçao bijeengekomen om verschillende zaken met betrekking tot de economieën van de Caribische eilanden te bespreken en om ideeën uit te wisselen over de dienstverlening aan hun leden. DCCC bestaat uit de Kamer van Koophandel & Nijverheid van Aruba, Bonaire, Curaçao, St.Maarten, St.Eustatius en Saba, welke  in totaal meer dan 65.000 bedrijven vertegenwoordigen.

Het eendaagse evenement omvatte een discussie over het ‘LandsPakket’, de relatie met Venezuela, de nieuwe regels betreffende bedrijfsregistratie en maar meest belangrijk, de mogelijkheden om de verbindingen van de eilanden te verbeteren.

Na een vruchtbare dag van lange discussies en uitwisseling van informatie, ondertekenden de leden van DCCC een document met 3 punten waarvan men eens was met het belang voor de economieën van de eilanden:

 

  1. Dat de Kamers de implementatie van het Landspakket ondersteunen om de weerbaarheid van de economieën van de CAS-eilanden in het Koninkrijk te vergroten. Daarnaast vinden ze het essentieel dat fiscale-, sociale-, economische- en arbeidshervormingen leiden tot duurzame verbetering. In dit document wordt ook gesteld dat het van fundamenteel belang is om een holistische en geïntegreerde aanpak te hebben waarbij de belanghebbenden tijdig betrokken zijn. Verder dienen de aanbevelingen openbaar te zijn om het draagvlak te vergroten en zodat de hervormingen doorgevoerd kunnen worden.

 

  1. Om de grenzen met Venezuela zo snel mogelijk te openen, dit in het belang van onze gemeenschappen om de handel te bevorderen en te vergemakkelijken.

 

  1. Dat de handel tussen de eilanden op de meest kosteneffectieve manier uitgevoerd wordt, opdat dit betaalbaar is voor de gemeenschap.

 

Het document is ondertekend door mevrouw M. Kock, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba, de heer H. Groot, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire, de heer H. van Xanten, voorzitter van de Kamer van Koophandel & Nijverheid en St. Eustatius,
mw. J. Carty, voorzitter van de Kamer van Koophandel & Nijverheid St. Maarten en de heer W. Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao.


 

Chamber of Commerce of the Dutch Islands meet in Curaçao

 

DOCUMENT WITH 3 IMPORTANT POINTS FOR GROWTH OF THE ISLANDS’ ECONOMIES SIGNED

 

Willemstad—Last week the members of the Association of Dutch Caribbean Chamber of Commerce (DCCC), met in Curaçao to discuss various matters pertaining to the economies of the Dutch Caribbean and to interchange ideas on servicing their members. DCCC consists of the Chamber of Commerce & Industry of Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius and Saba, representing over 65.000 companies in total.

The one-day event included a discussion on the ‘LandsPakket’, the relationship with Venezuela, new rules on company registration, and most importantly, ways to improve the economic connectivity of the islands.

After a fruitful day of discussions and exchange of knowledge and ideas, the members of DCCC signed a document with 3 points that they agreed upon to be very important for the economies of the islands:

 

  1. That the Chambers support the implementation of the ‘Landspakket’ to increase the resilience of the economies of the CAS- islands countries in the Kingdom. In addition, they find it essential that fiscal-, social-, economic- and labor reforms lead to sustainable improvement. In this document it is also stated that it is fundamental that a holistic and integrated approach is required, and that the meaningful and timely engagement of the stakeholders is important in this regard. Furthermore, they emphasized that in order to increase the transparency of the reforms, the recommendations should be made publicly available.

 

  1. To open borders with Venezuela as soon as possible in the interest of our communities to promote and facilitate trade.

 

  1. To stimulate and promote trade among the islands in the most cost-effective way and increase affordable connectivity between the islands.

 

The document was signed by Mrs. M. Kock, President of the Aruba Chamber of Commerce & Industry, Mr. H. Groot, President of the Bonaire Chamber of Commerce & Industry, Mr. H. Van Xanten President of the Saba and Statia Chamber of Commerce & Industry, Ms. J. Carty, President of the St. Maarten Chamber of Commerce & Industry and Mr. W. Jonckheer, President of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry.

 

 

 

 

 

Share this page to TelegramShare this page to Telegram