News

DESISHONNAN DI DJÁRASON 28 DI SÈPTÈMBER 2022

DESISHONNAN DI DJÁRASON 28 DI SÈPTÈMBER 2022

PUBLIKÁ RIBA 29 SÈPTÈMBER 2022

Desishonnan relashoná spesífikamente ku asuntunan di pais riba nivel nashonal di djárason, 28 di sèptèmber 2022:

 

1. Riba petishon di Minister di Desaroyo Ekonómiko pa loke ta trata e komishon “Nationaal Herstel Plan (cNHP)”, Konseho di Minister a bai di akuerdo ku e siguiente puntonan:

    • Pa apuntá e miembronan di e komishon segun e dekreto nashonal den konsepto;
    • Pa trese kambio den e presupuesto relashoná ku kubrimentu di gastunan relatá na trabounan hasí dor di e miembronan.

Alabes a bai di akuerdo pa presentá e dekreto nashonal den konsepto akí na Gobernador pa firma.

Pa mas informashon tuma kontakto ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko.
__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Riba petishon di Minister di Hustisia, Konseho di Minister a bai di akuerdo ku kontenido di e dokumento titulá “Justitieel Beleidsplan Kustwacht 2022-2025”.

Pa mas informashon tuma kontakto ku Ministerio di Hustisia.
__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Konseho di Minister a bai di akuerdo pa duna Minister di Desaroyo Ekonómiko e outorisashon pa na nòmber di pais, firma e diferente dokumentonan relashoná ku e ‘roadmap’ pa kuminsá e negosashonnan ku Trinidad and Tobago tokante un kontrakt komersial bilateral. Tambe a bai di akuerdo pa presentá e dekreto nashonal den konsepto na Gobernador pa  firma.

Pa mas informashon tuma kontakto ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko.

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. A bai di akuerdo pa presentá e lei “Goedkeuring onderhandse verkoop domaniale gronden te J.B. Gorsiraweg” na Parlamento pa trata.

Pa mas informashon tuma kontakto ku Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano.

__________________________________________________________________________________________________________________________
5. Riba petishon di Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa, Konseho di Minister a bai di akuerdo pa duna ‘stakeholders’ espasio pa konsultá e lei den konsepto “Luchtkwaliteitseisen, concept 2” akompañá pa un memorando aklarativo.

Pa mas informashon tuma kontakto ku Ministerio di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa.


 

BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022

GEPLAATST OP 29 09 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 28 september 2022:

 

1. Op verzoek van de minister van Economische Ontwikkeling betreffende de commissie Nationaal Herstel Plan (cNHP), is de Raad akkoord gegaan met de volgende punten:

    • Het benoemen van de leden van de commissie conform het concept-landsbesluit;
    • Het wijzigen van de begroting met betrekking tot het bekostigen van de werkzaamheden van de leden.

Tevens is akkoord gegaan met het aanbieden van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Economische Ontwikkeling.

________________________________________________________________________________________________________________

2. Op verzoek van de minister van Justitie is de Raad akkoord gegaan met de inhoud van het document getiteld “Justitieel Beleidsplan Kustwacht 2022-2025”.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Justitie.

________________________________________________________________________________________________________________

3. De Raad is akkoord gegaan met het machtigen van de minister van Economische Ontwikkeling om namens het Land de stukken betreffende de roadmap voor de start van de onderhandelingen met Trinidad en Tobago over een bilaterale handelsovereenkomst, te ondertekenen. Tevens is akkoord gegaan met het aanbieden van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Economische Ontwikkeling.

________________________________________________________________________________________________________________

4. Akkoord is gegaan met het aanbieden van de ontwerp-landsverordening “Goedkeuring onderhandse verkoop domaniale gronden te J.B. Gorsiraweg” aan de Staten ter behandeling.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

________________________________________________________________________________________________________________

5. Op verzoek van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur is de Raad akkoord gegaan met het ter consultatie voorleggen van de concept-landsverordening “Luchtkwaliteitseisen, concept 2” aan stakeholders samen met een memorie van toelichting.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.


Share this page to TelegramShare this page to Telegram