News

Commissiedebat onderwijshuisvesting in de toekomst

Commissiedebat onderwijshuisvesting in de toekomst

30 november 2022

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) debatteert op donderdag 1 december over onderwijshuisvesting. Ministers Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) komen hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 10.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Achtergrond

Het debat gaat over het toekomstbestendig maken van het onderwijshuisvestingsstelsel voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs, ook wel het funderend onderwijs genoemd. Een manier om de onderwijshuisvesting bestendig te maken voor de toekomst is bijvoorbeeld de luchtreiniging op scholen verbeteren.

Gezond binnenklimaat

De verbetering van ventilatie en luchtreiniging op scholen mag niet lang op zich laten wachten, vindt het kabinet. Om scholen op korte termijn winterklaar te maken zijn er extra acties nodig, zo moeten coronabesmettingen worden voorkomen of teruggedrongen. Op de lange termijn is er groot onderhoud nodig om een langdurige verbetering van het binnenklimaat te realiseren.

CO2-meters

Op de agenda staat ook het plaatsen van CO2-meters, dat is volgens het ministerie van OCW een vereiste. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat in zo’n 60 procent van de scholen in Nederland CO2-meters in klaslokalen zijn geplaatst. Om de overige 40 procent van de scholen te motiveren en te ondersteunen wordt er extra geld vrijgemaakt.

Share this page to TelegramShare this page to Telegram