News

BOLETIN SPESIAL Nr. 1 SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU UN MENSAHE DI PREKOUSHON (KÓDIGO HEL) PA MAL TEMPU TA NA VIGOR PA KÒRSOU

Total Care Institute biedt ook opvang aan uw allerkleinsten. Onze babygroep staat open om uw kleintjes vanaf 6 weekjes oud te ontvangen.
Wij bieden:
– Warme opvang. De groepsleidster draagt haar groep een warm hart toe. De kleintjes voelen zich op hun gemak bij haar.
– Aandacht. De groepsleidster weet haar aandacht goed te verdelen over de kleintjes.
– Thuis ritme wordt aangehouden. U geeft aan om hoe laat uw kleintje wakker is geworden en de groepsleidster zet het dagritme van uw kleintje voort, net zoals u het thuis ook doet.
– Veel beweegruimte. De kleintjes hebben de ruimte om zich vrij te bewegen in een beschermde omgeving.
Veel contact met ouders. Vanaf het brengen van uw kleintje wordt alle informatie genoteerd. Bij het afhalen wordt u op de hoogte gesteld van het hele dagverloop. Tussendoor kunt u altijd even bellen om polshoogte te nemen.
Voelt u zich van harte welkom bij Total Care Institute! Bel of stuur een berichtje vandaag nog om uw baby in te schrijven op het telefoonnummer +5999 5123160
Klik hier en kijk wat onze FaceBook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

BOLETIN SPESIAL Nr. 1
SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU

DJALUNA, 19 DI SÈPTÈMBER 2022, 17:40 O.L.

UN MENSAHE DI PREKOUSHON (KÓDIGO HEL) PA MAL TEMPU TA NA VIGOR PA KÒRSOU

***ANÁLISIS DI PRONÓSTIKO TA INDIKÁ DESAROYO DI MAL TEMPU KU POR TA UN MENASÁ PA PARTI DI KÒRSOU***

E KONDISHONNAN AKI LO DURA FOR DI DJALUNA, 19 DI SÈPTÈMBER 2022, 17:00 O.L. TE DJAMARS, 20 DI SÈPTÈMBER 2022, 23:00 O.L.

IMPAKTO ANTISIPÁ:
Áwaseru fuerte ku por kousa inundashon na sierto parti di nos isla;
Ráfaga di bientu por kousa lokalmente sierto destrukshon riba su ruta;
• Ola haltu na kostanan sùit i wèst por kousa daño na boto chiki kantu di awa i tambe na fasilidatnan na playa;
Welek por kai i kousa daño na aparatonan i otro opheto.

MEDIDA DI PREKOUSHON:
Saka stèker di aparatonan elektróniko afó i no hasi uso di esakinan durante di un evento di welek ku bos;
Usa telefòn ku waya solamente den kaso di emergensia;
Mara ophetonan ku ta lòs pafó i pone bo mes i bo bestianan di kas den seguridat;
No usa palunan aislá pa skonde;
No pasa dor di kayanan òf áreanan ku ta inundá, òf kaminda ku tin roi grandi ta kuri;
Sali for di boto i alehá bo mes for di awa, si esei ta posibel;

DEFINISHONNAN:

Un Boletin Spesial ta ser emití pa eventonan di wer ku ta kousa inkonbeniensia general òf preokupashon den pueblo (ku ta rekerí atenshon i akshon di outoridatnan di brantwer i polis) i ku no por ser deskribí na un manera adekuá den un pronóstiko di tempu regular.

Un Mensahe di Prekoushon pa Mal Tempu ta un anunsio pa ora ku mal tempu ta posibel (probabilidat di 10 pa 30%) denter di próksimo 8 pa 24 oranan.

E frase ku ta kuminsá ku E KONDISHONNAN AKI LO DURA FOR ta duna un aproksimashon di e periodo di durashon di e kondishonnan di peliger.

KEDA PENDIENTE PA MAS INFORMASHON.

E siguiente boletin lo wòrdu emití djaluna, 19 di sèptèmber 2022, 22:45 o.l.

 

SPECIAAL BERICHT No 1
METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO

MAANDAG, 19 SEPTEMBER 2022, 17:40 L.T.

EEN VOORZORGSMEDEDELING (CODE GEEL) VOOR ZWARE ONWEERSBUIEN IS VAN KRACHT VOOR CURAÇAO

***DE VERWACHTINGSANALYSE TOONT DE ONTWIKKELING VAN ZWARE ONWEERSBUIEN AAN, DIE DELEN VAN CURAÇAO KUNNEN BEDREIGEN***

CONDITIES WORDEN VERWACHT TE DUREN VANAF MAANDAG, 19 SEPTEMBER 2022, 17:00 L.T. TOT DINSDAG, 20 SEPTEMBER 2022, 23:00 L.T.

VERWACHTE EFFECTEN:
Zware regenval die plaatselijk tot overstromingen kan leiden;
Zware windstoten die voor significante schade langs hun pad kunnen zorgen;
Hoge golven aan onze zuid- en westkust kunnen schade aan kleine vaartuigen en ook aan strandfaciliteiten veroorzaken, indien deze zich vlak aan zee bevinden.
Blikseminslagen, die schade aan elektronische apparatuur en andere voorwerpen kunnen veroorzaken.

VOORZORGSMAATREGELEN:
Vermijd het gebruik van elektrische apparatuur tijdens een onweersbui en haal de stekker ervan uit het stopcontact;
Gebruik de vaste telefoon alleen in noodgevallen;
Maak losse voorwerpen vast en begeef u en uw huisdieren naar een veilige plek, het liefst binnenshuis;
Vermijd bij het kiezen van een schuilplaats alleenstaande bomen;
Vermijd ondergelopen wegen, vooral waar het water snel stroomt;
Ga niet in boten varen en maak uw vaartuig goed vast, indien mogelijk. Ga ook niet zwemmen.

DEFINITIES:

Een Speciaal Bericht wordt uitgegeven voor weersverschijnselen, die ongebruikelijk zijn, algemeen ongemak of bezorgdheid bij de bevolking veroorzaken (waarbij de aandacht en actie van brandweer en politieautoriteiten noodzakelijk zijn) en niet op een geschikte manier in een reguliere weersverwachting kunnen worden beschreven.

Een Voorzorgsmededeling in verband met Zware Onweersbuien is een aankondiging voor wanneer zware onweersbuien mogelijk (10 tot 30% kans) zijn in de komende 8 tot 24 uur.

De zin die begint met CONDITIES WORDEN VERWACHT TE DUREN VANAF geeft slechts een benadering van de duur van de verwachte slechtweercondities aan.

BLIJF IN AFWACHTING VAN MEER INFORMATIE

Het volgende bericht wordt uitgegeven op maandag, 19 september 2022, 22:45 l.t.

 

SPECIAL BULLETIN No. 1
METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO

MONDAY, SEPTEMBER 19, 2022, 17:40 L.T.

A CAUTIONARY STATEMENT (CODE YELLOW) FOR SEVERE THUNDERSTORMS IS IN EFFECT FOR CURAÇAO

***FORECAST ANALYSIS INDICATES THE POSSIBLE DEVELOPMENT OF SEVERE THUNDERSTORMS IN SECTIONS OF THE ISLAND***

CONDITIONS EXPECTED TO LAST FROM MONDAY, SEPTEMBER 19, 2022, 17:00 L.T. TILL TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022, 23:00 L.T.

EXPECTED IMPACT:
Heavy rainfall can lead to local flooding in some sections of the island;
• Strong wind gusts may cause significant damage along their path;
Large waves on our southern and western shores may damage small craft close to the water line and beach facilities as well.
Cloud to ground lightning can cause damage to electronic equipment and other items.

PREPAREDNESS ACTIONS:
During thunderstorms avoid using electrical appliances and unplug those not in use.
Use fixed telephones only in an emergency.
Secure loose outside objects and move pets and yourself indoors
While taking shelter, please avoid isolated trees;
Avoid driving over flooded roads and water courses;
Get out of boats and away from water, if possible;

DEFINITIONS:

A Special Bulletin is issued for weather events that are unusual, cause general inconvenience or public concern (requiring the attention and action of fire department and police authorities) and cannot adequately be described in a regular weather forecast.

A Cautionary Statement for Severe Thunderstorms is an announcement when severe thunderstorms are possible (probability of 10 to 30%) within the next 8 to 24 hours.

The line starting with CONDITIONS EXPECTED TO LAST FROM gives an approximation of the period of the hazardous condition.

STAY TUNED FOR FURTHER INFORMATION.

The next bulletin will be issued Monday, September 19, 2022, 22:45 l.t.

Share this page to TelegramShare this page to Telegram