News

BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022

BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022

GEPLAATST OP 22 09 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 21 september 2022:

1. De Raad gaat akkoord met het instellen van een Werkgroep Verbetering Dienstverlening Scheepsregistratie voor de duur van zes (6) maanden, met als taak de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en de minister van Economische Ontwikkeling (EO) te adviseren inzake de dienstverlening op het gebied van scheepsregistratie en met voorstellen te komen v.w.b. kwaliteitsverbetering van scheepsregistratie. Ook gaat de Raad akkoord met het aanbieden van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur voor ondertekening.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Op voorstel van de minister van Financiën m.b.t. bestemmingswijziging en de zes (6) procent verhoging voor gesubsidieerde instellingen, gaat de Raad akkoord met de volgende beslispunten:

  1. De bestemmingswijziging is van toepassing op extra middelen die gereserveerd zijn voor het toekennen van extra subsidie aan gesubsidieerde instellingen die:
   • niet hebben ingekort op de arbeidsvoorwaarden van hun personeel;
   • wel hebben ingekort op de arbeidsvoorwaarden van hun personeel en krediet hebben overgehouden na het ontvangen van de 6 procent subsidieverhoging en een eenmalige uitkering van max. NAf 1750,- hebben toegekend aan hun personeel;
   • de gesubsidieerde instellingen onder punt b moeten in het geval van teveel toegekende eenmalige subsidie dit bedrag per direct weer terugstorten op de bankrekening van de overheid;
   • de ministeries moeten hierbij gedegen controles uitvoeren.
  2. De minister kan zelf invulling geven hoe de overgebleven middelen verder te benutten, zolang deze middelen niet gebruikt zullen worden voor uitgaven van structurele aard.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën.


Share this page to TelegramShare this page to Telegram